เที่ยวต่างประเทศ

แชร์ทริปเที่ยวในประเทศไทย
ตามสไตล์ตามติดชีวิตผีบ้า
#เที่ยวในประเทศ #ตามติดชีวิตผีบ้า

เทียวต่างประเทศ

ถ้าได้มาญี่ปุ่นใคร ๆ ก็คงอยากลองแช่ออนเซ็น

ได้ลองนอนเรียวกังปูเสื่อทาทามิ กินอาหารญี่ปุ่นพื้นถิ่นดั้งเดิมไคเซกิ ยิ่งถ้าได้ตื่นมาสบตาก…

เที่ยวต่างประเทศ